Wszelkie inwestycje związane z budową naszego wymarzonego domu niosą za sobą konieczność poniesienia niemałych kosztów finansowych.
Dzięki naszym specjalistom pomożemy w uzyskaniu potrzebnego kredytu.

Chcąc uzyskać więcej infromacji na temat kredytu, uzupełnij poniższy formularz.

Przeanalizujemy przesłane dane i skontaktuje się z Tobą.

TAK Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy danych i przetwarzanie moich danych osobowych obecnie i w przyszłości przez J&P Investment lub upoważnioną przez nią instytucję (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych -Dz.U.Nr 101 z 2002 r. poz.926 z późniejszymi zmianami a także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) dla celów marketingowych w zakresie świadczonych usług oraz oświadczam , że zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu i poprawiania tych danych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być (np. podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych): w tym J&P Finance Justyna Rathnau-Wójtowicz Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zapraszamy również do bezpośrednio kontaktu z naszymi specjalistami. W tym celu zapraszamy na stronę J&P-Finance.